Η κλήρωση των ομίλων Βορρά της Γ΄ Εθνικής ανδρών

3ος ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική - 14/10/18
Ρεπό: ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

2η Αγωνιστική - 21/10/18
Ρεπό: ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

3η Αγωνιστική - 04/11/18
Ρεπό: ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

4η Αγωνιστική - 11/11/18
Ρεπό: ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

5η Αγωνιστική - 18/11/18
Ρεπό: ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

6η Αγωνιστική - 25/11/18
Ρεπό: ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

7η Αγωνιστική - 02/12/18
Ρεπό: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.

8η Αγωνιστική - 09/12/18
Ρεπό: ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

9η Αγωνιστική - 16/12/18
Ρεπό: ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

10η Αγωνιστική - 23/12/18
Ρεπό: ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.

11η Αγωνιστική - 13/01/19
Ρεπό: ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

12η Αγωνιστική - 20/01/19
Ρεπό: ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

13η Αγωνιστική - 27/01/19
Ρεπό: ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

14η Αγωνιστική - 03/02/19
Ρεπό: ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

15η Αγωνιστική - 10/02/19
Ρεπό: ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

16η Αγωνιστική - 17/02/19
Ρεπό: ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

17η Αγωνιστική - 24/02/19
Ρεπό: ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

18η Αγωνιστική - 03/03/19
Ρεπό: ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

19η Αγωνιστική - 17/03/19
Ρεπό: ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

20η Αγωνιστική - 24/03/19
Ρεπό: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

21η Αγωνιστική - 31/03/19
Ρεπό: ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.

22η Αγωνιστική - 07/04/19
Ρεπό: ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

23η Αγωνιστική - 14/04/19
Ρεπό: ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

24η Αγωνιστική - 21/04/19
Ρεπό: ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ  - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.

25η Αγωνιστική - 05/05/19
Ρεπό: ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ - ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ. - ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ - ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ

26η Αγωνιστική - 12/05/19
Ρεπό: ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ 1937
ΑΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ - ΑΟΚ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΓΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ - ΑΕ ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΣΚ ΝΙΚΟΠΟΛΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
ΦΟ ΠΡΩΤΕΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΜΠΑΣ ΕΥΑΘΛΟΣ ΜΑΚ.
ΑΜ ΙΚΑΡΟΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΣ ΕΥΑΓ.ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

4ος ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική - 14/10/18
ΜΕΝΤ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΒΑΟ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΧΑΝΘ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΔΕΚΑ

2η Αγωνιστική - 21/10/18
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΜΕΝΤ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΧΑΝΘ - ΒΑΟ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΔΕΚΑ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

3η Αγωνιστική - 04/11/18
ΜΕΝΤ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΧΑΝΘ
ΒΑΟ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΔΕΚΑ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

4η Αγωνιστική - 11/11/18
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΜΕΝΤ
ΧΑΝΘ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΔΕΚΑ - ΒΑΟ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

5η Αγωνιστική - 18/11/18
ΜΕΝΤ - ΧΑΝΘ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΔΕΚΑ
ΒΑΟ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ

6η Αγωνιστική - 25/11/18
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΜΕΝΤ
ΔΕΚΑ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΒΑΟ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΧΑΝΘ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

7η Αγωνιστική - 02/12/18
ΜΕΝΤ - ΔΕΚΑ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΒΑΟ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΧΑΝΘ

8η Αγωνιστική - 09/12/18
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΜΕΝΤ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΒΑΟ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΔΕΚΑ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΧΑΝΘ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ

9η Αγωνιστική - 16/12/18
ΜΕΝΤ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΒΑΟ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΧΑΝΘ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΔΕΚΑ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

10η Αγωνιστική - 23/12/18
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΜΕΝΤ
ΒΑΟ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΕΚΑ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΧΑΝΘ

11η Αγωνιστική - 13/01/19
ΜΕΝΤ - ΒΑΟ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΘ - ΔΕΚΑ

12η Αγωνιστική - 20/01/19
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΜΕΝΤ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΒΑΟ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΧΑΝΘ
ΔΕΚΑ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

13η Αγωνιστική - 27/01/19
ΜΕΝΤ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΔΕΚΑ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΒΑΟ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΧΑΝΘ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

14η Αγωνιστική - 03/02/19
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΜΕΝΤ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΒΑΟ
ΧΑΝΘ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΔΕΚΑ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ

15η Αγωνιστική - 10/02/19
ΜΕΝΤ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΒΑΟ - ΧΑΝΘ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΔΕΚΑ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2

16η Αγωνιστική - 17/02/19
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΜΕΝΤ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΧΑΝΘ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΒΑΟ
ΔΕΚΑ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2

17η Αγωνιστική - 24/02/19
ΜΕΝΤ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΧΑΝΘ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΒΑΟ - ΔΕΚΑ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

18η Αγωνιστική - 03/03/19
ΧΑΝΘ - ΜΕΝΤ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΔΕΚΑ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΒΑΟ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ

19η Αγωνιστική - 17/03/19
ΜΕΝΤ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΔΕΚΑ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΒΑΟ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΧΑΝΘ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ

20η Αγωνιστική - 24/03/19
ΔΕΚΑ - ΜΕΝΤ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΒΑΟ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΧΑΝΘ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

21η Αγωνιστική - 31/03/19
ΜΕΝΤ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΒΑΟ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΔΕΚΑ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΧΑΝΘ

22η Αγωνιστική - 07/04/19
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΜΕΝΤ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΒΑΟ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΧΑΝΘ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΔΕΚΑ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ

23η Αγωνιστική - 14/04/19
ΜΕΝΤ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΒΑΟ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΔΕΚΑ
ΧΑΝΘ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

24η Αγωνιστική - 21/04/19
ΒΑΟ - ΜΕΝΤ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΔΕΚΑ - ΧΑΝΘ

25η Αγωνιστική - 05/05/19
ΜΕΝΤ - ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2 - ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ - ΒΑΟ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ - ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΧΑΝΘ - ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ - ΔΕΚΑ

26η Αγωνιστική - 12/05/19
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΙΝΔΟΥ - ΜΕΝΤ
ΔΕΚΑ - ΑΣΑΑ ΖΕΦΥΡΟΣ Ο2
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΒΑΟ - ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ - ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙ
ΑΠΣ ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΧΑΝΘ
ΠΟ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ - ΑΠΣ ΑΣΠΙΣ ΞΑΝΘΗΣ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια