5 Ιουν 2018

Το πλήρες πρόγραμμα της Σχολής Προπονητών Γ΄ Κατηγορίας στη Θεσσαλονίκη

Με απόφαση της Επιτροπής Διοίκησης Σχολής Προπονητών Καλαθοσφαίρισης Γ΄ Κατηγορίας Θεσσαλονίκης, ημερομηνία έναρξης της Σχολής ορίζεται η 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Η Έναρξη θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Γυάλινου Κτιρίου του ΤΕΦΑΑ- ΑΠΘ στη Θέρμη. Μετά την έναρξη θα πραγματοποιηθούν μαθήματα. Μαθήματα θα πραγματοποιηθούν επίσης, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Ιουνίου.

Το χρηματικό ποσό για τα συνολικά δίδακτρα φοίτησης εκάστου υποψηφίου καθορίζεται στην Απόφαση Ίδρυσης της Σχολής στο ποσό των 250€, το οποίο καταβάλλεται ανταποδοτικά (όπως ορίζει το αρθρ. 78 παρ. 2 του ν. 4170/11-07-2013) και πρέπει να κατατεθεί στον Τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης στην τράπεζα EUROBANK με

IBAN: GR9802603940000180200026101

(αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμο του/της σπουδαστή/ριας και σημειώνοντας «Δίδακτρα για Σχολή Προπονητών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ») έως και την 8η Ιουνίου 2018.

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν καταβάλλει τα δίδακτρα φοίτησης δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη Σχολή ενώ στην περίπτωση που αποχωρήσει από τη Σχολή, για οποιοδήποτε λόγο, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.Το πλήρες πρόγραμμα

ΤΜΗΜΑΤΑ 1 και 2

Α. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

Α’ ΚΥΚΛΟΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-20 ΩΡΕΣ)

Παρασκευή 15/06/2018

16:00-17:00 Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής-Χαιρετισμός Προέδρου
17:00-18:30 Ανατομία (2)
18:45-20:15 Ανατομία (4)

Σάββατο 16/06/2018

08:15-09:45 Ανατομία (6)
10:00-11:30 Ανατομία (8)
11:45-13:15 Φυσιολογία (2)
13:30-15:00 Φυσιολογία (4)

Κυριακή 17/06/2018

08:15-09:45 Φυσιολογία (6)
10:00-11:30 Φυσιολογία (8)
11:45-13:15 Γενική Προπονητική (2)
13:30-15:00 Γενική Προπονητική (4)

Β’ ΚΥΚΛΟΣ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2018-144 ΩΡΕΣ)

Δευτέρα 02/07/2018

09:00-10:30 Γενική Προπονητική (6)
10:30-12:10 Γενική Προπονητική (8)
12:20-13:50 Τεχνική Ανάλυση (2)
16:00-17:30 Μεθοδολογία Προπόνησης (2)
17:40-19:10 Μεθοδολογία Προπόνησης (4)
19:20-20:50 Προπονητική Εξάσκηση (2)

Τρίτη 03/07/2018

09:00-10:30 Μεθοδολογία Προπόνησης (6)
10:30-12:10 Μεθοδολογία Προπόνησης (8)
12:20-13:50 Τεχνική Ανάλυση (4)
16:00-17:30 Τεχνική Ανάλυση (6)
17:40-19:10 Προπονητική Εξάσκηση (4)
19:20-20:50 Προπονητική Εξάσκηση (6)

Τετάρτη 04/07/2018

09:00-10:30 Μεθοδολογία Προπόνησης (10)
10:30-12:10 Ειδική Προπονητική (2)
12:20-13:50 Ειδική Προπονητική (4)
16:00-17:30 Ειδική Προπονητική (6)
17:40-19:10 Τεχνική Ανάλυση (8)
19:20-20:50 Προπονητική Εξάσκηση (8)

Πέμπτη 05/07/2018

09:00-10:30 Κινητική Μάθηση (2)
10:30-12:10 Κινητική Μάθηση (4)
12:20-13:50 Εργοφυσιολογία (2)
16:00-17:30 Εργοφυσιολογία (4)
17:40-19:10 Τεχνική Ανάλυση (10)
19:20-20:50 Προπονητική Εξάσκηση (10)

Παρασκευή 06/07/2018

09:00-10:30 Κινητική Μάθηση (6)
10:30-12:10 Κινητική Μάθηση (8)
12:20-13:50 Τεχνική Ανάλυση (12)
16:00-17:30 Εργοφυσιολογία (6)
17:40-19:10 Εργοφυσιολογία (8)
19:20-20:50 Προπονητική Εξάσκηση (12)

Σάββατο 07/07/2018

09:00-10:30 Ειδική Προπονητική (8)
10:30-12:10 Ειδική Προπονητική (10)
12:20-13:50 Τεχνική Ανάλυση (14)
16:00-17:30 Τεχνική Ανάλυση (16)
17:40-19:10 Προπονητική Εξάσκηση (14)
19:20-20:50 Προπονητική Εξάσκηση (16)

Δευτέρα 09/07/2018

09:00-10:30 Διατροφή (2)
10:30-12:10  Διατροφή (4)
12:20-13:50 Τεχνική Ανάλυση (18)
16:00-17:30 Τεχνική Ανάλυση (20)
17:40-19:10 Προπονητική Εξάσκηση (18)
19:20-20:50 Προπονητική Εξάσκηση (20)

Τρίτη 10/07/2018

09:00-10:30 Βιομηχανική (2)
10:30-12:10 Βιομηχανική (4)
12:20-13:50 Ομαδική Τακτική (2)
16:00-17:30 Ομαδική Τακτική (4)
17:40-19:10 Ομαδική Τακτική (6)
19:20-20:50 Ομαδική Τακτική (8)

Τετάρτη 11/07/2018

09:00-10:30 Διατροφή (6)
10:30-12:10 Διατροφή (8)
12:20-13:50 Ομαδική Τακτική (10)
16:00-17:30 Ομαδική Τακτική (12)
17:40-19:10 Ομαδική Τακτική (14)
19:20-20:50 Ομαδική Τακτική (16)

Πέμπτη 12/07/2018

09:00-10:30 Βιομηχανική (6)
10:30-12:10 Βιομηχανική (8)
12:20-13:50 Ομαδική Τακτική (18)
16:00-17:30 Διατροφή (10)
17:40-19:10 Διατροφή (12)
19:20-20:50 Ομαδική Τακτική (20)

Παρασκευή 13/07/2018

09:00-10:30 Αθλητική Ψυχολογία (2)
10:30-12:10 Αθλητική Ψυχολογία (4)
12:20-13:50 Τεχνική Ανάλυση (22)
16:00-17:30 Ειδική Προπονητική (12)
17:40-19:10 Ειδική Προπονητική (14)
19:20-20:50 Ομαδική Τακτική (22)

Σάββατο 14/07/2018

09:00-10:30 Αθλητική Ψυχολογία (6)
10:30-12:10 Αθλητική Ψυχολογία (8)
12:20-13:50 Τεχνική Ανάλυση (24)
16:00-17:30 Ομαδική Τακτική (24)
17:40-19:10 Ομαδική Τακτική (26)
19:20-20:50 Τεχνική Ανάλυση (26)

Γ’ ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 (106 ΩΡΕΣ)

Παρασκευή 31/08/2018

15:30-17:00 Οργάνωση Διοίκηση (2)
17:15-18:45 Οργάνωση Διοίκηση (4)
19:00-20:30 Ειδική Προπονητική (16)

Σάββατο 01/09/2018

09:00-10:30 Οργάνωση Διοίκηση (6)
10:30-12:10 Οργάνωση Διοίκηση (8)
12:20-13:50 Ειδικά Θέματα (2)
16:00-17:30 Ειδικά Θέματα (4)
17:40-19:10 Τεχνική Ανάλυση (28)
19:20-20:50 Ομαδική Τακτική (28)

Κυριακή 02/09/2018

08:15-09:45 Οργάνωση Διοίκηση (10)
10:00-11:30 Οργάνωση Διοίκηση (12)
11:45-13:15 Ειδικά Θέματα (6)
13:30-15:00 Ειδικά Θέματα (8)
15:15-16:45 Ειδική Προπονητική (18)

Παρασκευή 07/09/2018

15:30-17:00 Ειδική Προπονητική (20)
17:00-18:30 Ανάλυση Δεδομένων (2)
18:45-20:15 Ανάλυση Δεδομένων (4)

Σάββατο 08/09/2018

09:00-10:30 Ανάλυση Δεδομένων (6)
10:30-12:10 Ανάλυση Δεδομένων (8)
12:20-13:50 Ειδικά Θέματα (10)
16:00-17:30 Ειδικά Θέματα (12)
17:40-19:10 Τεχνική Ανάλυση (30)
19:20-20:50 Ομαδική Τακτική (30)

Κυριακή 09/09/2018

08:15-09:45 Ανάλυση Δεδομένων (10)
10:00-11:30 Ανάλυση Δεδομένων (12)
11:45-13:15 Ειδική Προπονητική (22)
13:30-15:00 Ειδική Προπονητική (24)
15:15-16:15 Ειδική Προπονητική (26)

Παρασκευή 14/09/2018

17:00-18:30 Μεθοδολογία Έρευνας (2)
18:45-20:15 Μεθοδολογία Έρευνας (4)

Σάββατο 15/09/2018

09:00-10:30 Μεθοδολογία Έρευνας (6)
10:30-12:10 Μεθοδολογία Έρευνας (8)
12:20-13:50 Ειδική Προπονητική (28)
16:00-17:30 Ειδική Προπονητική (30)
17:40-19:10 Ειδική Προπονητική (32)
19:20-20:50 Ειδική Προπονητική (34)

Κυριακή 16/09/2018

08:15-09:45 Ειδικά Θέματα (14)
10:00-13:00 Ειδικά Θέματα (16)
11:45-13:15 Ειδικά Θέματα (18)
13:30-15:00 Ειδικά Θέματα (20)

Παρασκευή 05/10/2018

17:00-18:30 Πρώτες Βοήθειες (2)
18:45-20:15 Πρώτες Βοήθειες (4)

Σάββατο 06/10/2018

08:15-09:45 Φυσικοθεραπεία (2)
10:00-11:30 Φυσικοθεραπεία (4)
11:45-13:15 Αθλητική Παιδαγωγική (2)
13:30-15:00 Αθλητική Παιδαγωγική (4)

Κυριακή 07/10/2018

08:15-09:45 Φυσικοθεραπεία (6)
10:00-11:30 Φυσικοθεραπεία (8)
11:45-13:15 Αθλητική Παιδαγωγική (6)
13:30-15:00 Αθλητική Παιδαγωγική (8)

Σάββατο 03/11/2018

09:00-10:30 Ειδική Προπονητική (36)
10:45-12:15 Ειδική Προπονητική (38)
12:30-14:00 Ειδική Προπονητική (40)

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Εξετάσεις: 3-9 Δεκεμβρίου 2018

Αποτελέσματα

Επανεξέταση: 15-20 Ιανουαρίου 2019

Αποτελέσματα

Τελικά Αποτελέσματα: Φεβρουάριος 2019


Δεν υπάρχουν σχόλια :