Η προκήρυξη της Α΄ ΕΚΑΣΘ γυναικών

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.: 2017/2018,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
                    
τo Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Α' κατ. Γυναικών της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2017/2018,  με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    
                  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ

Στο Πρωτάθλημα  Καλαθοσφαίρισης  Α' κατ. Γυναικών  της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ, αγωνιστικής περιόδου 2017/2018, δικαιούνται να πάρουν μέρος τα παρακάτω  Σωματεία καθώς και κάθε νεοεγγραφόμενο ή επαναδραστηριοποιούμενο Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή:

ΑΠΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
ΕΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΜΠΕΛ/ΠΟΙ  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
Μ.Ε.Ν.Τ.
ΑΜΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ
ΜΑΣ ΕΚΠ. ΦΡΥΓΑΝΙΩΤΗ
ΑΜΣ ΠΥΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
ΠΣ  ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΑΣ ΖΕΦΥΡΟΣ ‘02
ΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ
ΓΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι 28/07/2017, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 15:30.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax, e-mail.
Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει, καθώς επίσης και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.
Η προσκόμιση της γηπεδότητας του ενδιαφερόμενου Σωματείου πρέπει να υποβληθεί  στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την 31/08/2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 18.00 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για την 4/10/2017, ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2017/2018.

ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2017/2018.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Ισχύει το άρθρο 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2017/2018.

ΑΡΘΡΟ  5:  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΤΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ο τρόπος διεξαγωγής του Πρωταθλήματος θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο  Πρωτάθλημα της  Α΄κατ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ αγων.περ.: 2017/2018.
Η ομάδα που θα καταλάβει την 1η θέση της τελικής βαθμολογίας του Πρωταθλήματος Α΄ κατ.  ΓΥΝΑΙΚΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2017/2018 ανέρχεται στην  Α2 Εθνική Κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2018/2019.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος, θα διεξάγονται κατά βάση μία (1) φορά την εβδομάδα, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ  ή και άλλη ημέρα, εφόσον δε παραστεί ανάγκη για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήματος και περισσότερες φορές την  εβδομάδα.
Σε περίπτωση που ο αγώνας Πρωταθλήματος  Α' κατ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ  συμπίπτει  με  αγώνα  άλλου  Πρωταθλήματος ή αθλήματος  στο  ίδιο  γήπεδο,  η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  έχει το δικαίωμα να επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα για να  εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.
Το Σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και  στη καθορισμένη  ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης του.

ΑΡΘΡΟ 6 : ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Ισχύει το άρθρο 5 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2017/2018.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ & ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2017/2018.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2017/2018.

ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Ισχύει το άρθρο 8 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2017/2018

ΑΡΘΡΟ  10:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2017/2018.

ΑΡΘΡΟ  11:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2017/2018.

ΑΡΘΡΟ  12:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  -  ΠΑΡΑΒΟΛΑ

Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.: 2017/2018.

AΡΘΡΟ  13:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Κάθε διαγωνιζόμενο Σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής ογδόντα (80) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα.
Για  όλους τους αγώνες  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€.
Προς αποφυγή καταστρατήγησης του  ανώτατου  επιτρεπόμενου  ορίου  χωρητικότητας των  γηπέδων και των  εξαιτίας  των  δυσάρεστων  επιπτώσεων (ατυχήματα) κάθε  θεατής που θα εισέρχεται  στο  γήπεδο,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένος  με  εισιτήριο.
Για το Πρωτάθλημα  Α΄κατ. ΓΥΝΑΙΚΩΝ η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  αναλαμβάνει ΜΟΝΟΝ την εξασφάλιση των αδειών τέλεσης των αγώνων για την αγων. περίοδο 2017/2018.
Την οικονομική διαχείριση των αγώνων (έκδοση-διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών-Βοηθ. Διαιτητών)   έχουν  αποκλειστικά  και  μόνον  τα γηπεδούχα Σωματεία.
Τα Σωματεία που έχουν την οικονομική διαχείριση των αγώνων  πρέπει να εκδώσουν & να θεωρήσουν αρμοδίως εισιτήρια που θα φέρουν την επωνυμία τους, σαν υπευθύνων.
Τα έξοδα του αγώνα ανέρχονται σε 42€ ( αμοιβή κάθε διαιτητού 12€, κάθε βοηθού διαιτη-τού 6€), βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο και θα πρέπει να καταβάλλονται  ΥΠΟΧΡΕ-ΩΤΙΚΑ  πριν την έναρξη του αγώνα στον σημειωτή του αγώνα.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν θα διεξάγεται & θα μηδενίζεται το γηπεδούχο Σωματείο.
Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής του αγώνα  τα έξοδα του αγώνα βαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή της διακοπής του.

ΑΡΘΡΟ  14:  ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ

Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑTA με ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στις 12 αθλήτριες καθώς και στον προπονητή -τριά τους.
Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3n θέση στην Τελική  κατάταξη, θ' απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα. 
Τέλος, θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ στην ομάδα που θα επιδείξει το υψηλότερο αθλητικό φρόνημα που αρμόζει στους αγωνιστικούς χώρους.

ΑΡΘΡΟ  15:  Γ  Ε  Ν  Ι  Κ  Α


Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2017/2018.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια