Η προκήρυξη του κυπέλλου ανδρών της ΕΚΑΣΘ για τη νέα περίοδο

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2015/2016,
                              


 
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε
το ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2015/2016 με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    
                  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ

Στo ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ   της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. συμμετέχουν ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ όλα τα Σωματεία που ανήκουν στην Α΄, Β΄,  Γ1΄ και Γ2΄  Κατηγορία Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. και οι Εφηβικές ομάδες των ομάδων Εθνικών Κατηγοριών (Α1, Α2, Β΄ &  Γ΄ Ανδρών).
Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι 24/07/2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 15:30. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax & e-mail.
Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει, καθώς και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.
Η προσκόμιση της γηπεδότητας του ενδιαφερόμενου Σωματείου πρέπει να υποβληθεί  στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί την 24/08/2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων.
Η έναρξη του Κυπέλλου ορίζεται για την 9/09/2015 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ.

ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ισχύει το άρθρο 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.


ΑΡΘΡΟ  5:  ΤΡΟΠΟΣ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΚΥΠΕΛΛΟΥ              
Ο τρόπος διεξαγωγής θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή

ΑΡΘΡΟ 6:  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Ισχύει το άρθρο 5 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  7: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ 
Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  9:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  10:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  11:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  -  ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  12:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ
Για  όλους τους αγώνες Κυπέλλου  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€.
Προς αποφυγή καταστρατήγησης του  ανώτατου  επιτρεπόμενου  ορίου  χωρητικότητας των  γηπέδων και των  εξαιτίας  της  δυσάρεστων  επιπτώσεων (ατυχήματα) κάθε  θεατής που θα εισέρχεται  στο  γήπεδο,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένος  με  εισιτήριο.
Την  οργάνωση  των  αγώνων, την  εξασφάλιση  των  αδειών και την  έκδοση & διάθεση  των  εισιτηρίων  κλπ. έχει  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ & ΜΟΝΟΝ  η  Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
Τονίζεται  δε  ιδιαίτερα  ότι  κανένα  Σωματείο δεν έχει  δικαίωμα  διάθεσης  εισιτηρίων  ή  καρτών  ελευθέρας  εισόδου. Συνεπώς τα πάσης  φύσεως διαρκείας ή κάρτες ελευθέρας εισόδου, πρέπει με μέριμνα του Σωματείου που τα έχει εκδώσει, να ανταλλάσσονται με εισιτήρια του συγκεκριμένου αγώνα πριν την είσοδο των κατόχων τους στο γήπεδο.  
Τα έξοδα του αγώνα ανέρχονται σε 54€ ( αμοιβή κάθε διαιτητή 15€, κάθε βοηθού διαιτητή 8€),  βαρύνουν  από μισά  τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία  τα οποία  θα πρέπει να κατά-βάλλουν πριν την έναρξη του αγώνα στον σημειωτή το ποσό των  27€  έκαστο.
Σε περίπτωση  που  ένα από  τα δύο Σωματεία  δεν καταβάλει  το ποσό  που του αντιστοιχεί , μηδενίζεται.
Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής αγώνα τα έξοδα του αγώνα, επιβαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή διακοπής του. 

ΑΡΘΡΟ  13: ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ
Στην Κυπελλούχο Ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με μετάλλιο στους 12 αθλητές της, καθώς και στον Προπονητή της.
Στη φιναλίστ ομάδα, στους 12 αθλητές της καθώς και στον Προπονητή της θα απονεμηθούν διπλώματα και μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ 14:   Γ Ε Ν Ι Κ Α
Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2015/2016.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια