Η προκήρυξη της Α΄ ΕΚΑΣΘ ανδρών για τη νέα περίοδο

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2015/2016,

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

το Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Α' κατ. ΑΝΔΡΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2015/2016,  με τους παρακάτω όρους:

ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    
                  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ

Στo Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης  Α' Κατ.  Ανδρών   της  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.:2015/2016,  δικαιούνται να πάρουν μέρος  τα  παρακάτω Σωματεία και πρέπει  υποχρεωτικά να συμμετάσχουν και στο Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ ή ΠΑΙΔΩΝ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στo Πρωτάθλημα της Α΄ Κατ. Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αλλά θα επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης δύο (2) βαθμών από την τελική κατάταξη της Α΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ. Το ίδιο θα ισχύει και για αποχώρηση ή αποβολή από τα Πρωταθλήματα ΕΦΗΒΩΝ ή ΠΑΙΔΩΝ λόγω δύο (2) μηδενισμών.

1.
ΕΥΟΣΜΟΣ-ΔΟΞΑ ΕΛΠΙΔΟΣ
8.
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
2.
ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
9.
ΑΜΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ
3.
ΑΕΣ ΑΡΙΣΤ/ΛΗΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
10.
Σ.Α.Π.Σ.Π.Θ.
4.
ΓΣ ΜΑΚΑΜΠΗ
11.
Δ.Α.Σ.Ω.
5.
ΑΠΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
12.
ΑΕ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ
6.
ΓΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13.
ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
7.
ΑΜΟ ΓΑΛΑΞΙΑΣ
14.
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι 24/07/2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 15:30. Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax, e-mail.
Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει καθώς και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.
Η προσκόμιση της γηπεδότητας του ενδιαφερόμενου Σωματείου πρέπει να υποβληθεί  στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις  24/08/2015, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17:45 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για την  28/09/2015 ημέρα  ΔΕΥΤΕΡΑ.

ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων. περιόδου 2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων. περιόδου 2015/2016.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ισχύει το άρθρο 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων. περιόδου 2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  5:  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ         
   ΑΝΟΔΟΣ:
Τα 14 (δεκατέσσερα) Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα, θα συναντηθούν μεταξύ τους 2 ( δύο) φορές σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν την 1η και 2η θέση στην τελική βαθμολογία του Πρωταθλήματος ανέρχονται στην Γ’ Εθνική Κατηγορία Ανδρών αγωνιστικής περιόδου 2016/2017.
   ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ:
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 14 & 13 της τελικής κατάταξης, θα υποβιβαστούν στην Β’ Κατηγορία Ανδρών της Ε.ΚΑ.Σ.Θ  της Αγωνιστικής Περιόδου 2016/2017.
Θα υποβιβαστούν επίσης στην Β΄ Κατ. ΑΝΔΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγων.περ.:2016/2017:
1.       ανάλογος αριθμός ομάδων της Α΄ κατηγορίας ΕΚΑΣΘ αγων.περ.:2015/2016  με τον αριθμό των ομάδων της Θεσσαλονίκης που θα υποβιβασθούν από τις Εθνικές Κατηγορίες για οποιονδήποτε λόγο στην Α΄ Κατηγορία Ανδρών της ΕΚΑΣΘ αγωνιστικής περιόδου 2016/2017.
2.       τόσες ομάδες όσες χρειάζεται για να μείνει σταθερός ο αριθμός των δέκα τεσσάρων (14) ομάδων που θα αγωνίζονται στην Α΄ Κατηγορία ΑΝΔΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2016/2017.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος  θα διεξάγονται κατά βάση, μια φορά  την εβδομάδα,  ημέρα Δευτέρα, εφόσον δε, παραστεί ανάγκη (για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήματος)  θα διεξάγονται και περισσότερες  φορές την εβδομάδα. Σε περίπτωση που αγώνας του Πρωταθλήματος Α' Κατηγορίας  Ανδρών  συμπίπτει με αγώνα άλλου Πρωταθλήματος ή  αθλήματος  στο ίδιο γήπεδο,  η  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. έχει το δικαίωμα να  επιφέρει τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα, για  να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.  Το Σωματείο που μετακινείται υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης  στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική  του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησής του.

ΑΡΘΡΟ 6:  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Ισχύει το άρθρο 5 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  7: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ  - ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.


ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ισχύει το άρθρο 8 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  10:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  11:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  12:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  -  ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

AΡΘΡΟ  13:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ
Κάθε διαγωνιζόμενο Σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής πενήντα (50) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα.
 Για  όλους τους αγώνες  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€.
 Προς αποφυγή καταστρατήγησης του  ανώτατου  επιτρεπόμενου  ορίου  χωρητικότητας των  γηπέδων και των  εξαιτίας  των  δυσάρεστων  επιπτώσεων (ατυχήματα) κάθε  θεατής που θα εισέρχεται  στο  γήπεδο,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένος  με  εισιτήριο.
Για το Πρωτάθλημα  Α΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  αναλαμβάνει ΜΟΝΟΝ την εξασφάλιση των αδειών τέλεσης των αγώνων για την αγων.περ.:2015/2016.
Την  οικονομική  διαχείριση  των  αγώνων ( έκδοση-διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών-Βοηθ.Διαιτητών-Γυμνασιαρχών)   έχουν  αποκλειστικά  και  μόνον  τα γηπεδούχα Σωματεία.
Τα Σωματεία  που έχουν την οικονομική διαχείριση των αγώνων πρέπει να εκδώσουν & να θεωρήσουν αρμοδίως  εισιτήρια που θα φέρουν την επωνυμία τους, σαν υπευθύνων.
Τα έξοδα του αγώνα ανέρχονται σε 60€ ( αμοιβή κάθε διαιτητή 15€, κάθε βοηθού διαιτητή 7,5€, κάθε γυμνασίαρχου 7,5€) , βαρύνουν το γηπεδούχο σωματείο και θα πρέπει να καταβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πριν την έναρξη του αγώνα στον σημειωτή του αγώνα.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν θα διεξάγεται & θα μηδενίζεται το γηπεδούχο Σωματείο.
Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής του αγώνα  τα έξοδα του αγώνα βαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή της διακοπής του.

ΑΡΘΡΟ  14: ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ
Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στους 12 αθλητές καθώς και στον προπονητή τους.
Στις ομάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3n θέση στην Τελική  κατάταξη, θ' απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα.  Στους 12 αθλητές, καθώς και στον προπονητή τους, διπλώματα και  αργυρά και χάλκινα μετάλλια, αντίστοιχα.
Τέλος, θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ στην ομάδα που θα επιδείξει το υψηλότερο αθλητικό φρόνημα που αρμόζει στους αγωνιστικούς χώρους.

ΑΡΘΡΟ  15: Γ Ε Ν Ι Κ Α
Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2015/2016.Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια