Η προκήρυξη της Γ2 ΕΚΑΣΘ ανδρών για τη νέα περίοδο

Σύμφωνα  με τις διατάξεις των ισχυόντων Αθλητικών Νόμων (2725/1999, 3057/2002 & 3264/2004), των Καταστατικών της Ε.Ο.Κ. & της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., καθώς και των Γενικών  Προκηρύξεων  των Πρωταθλημάτων της Ε.Ο.Κ. και της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2015/2016,  
            

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε   
          
το  Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης  Γ2΄ κατ. ΑΝΔΡΩΝ  της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2015/2016, με τους παρακάτω όρους:                                
                                                                                
ΑΡΘΡΟ  1:  ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ    
                  ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΛΗΡΩΣΗ  ΑΓΩΝΩΝ – ΕΝΑΡΞΗ
Στo Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης  Γ2' κατ. ΑΝΔΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.Θ. αγωνιστικής περιόδου 2015/2016, δικαιούνται να πάρουν μέρος τα παρακάτω Σωματεία καθώς και κάθε νεοεγγραφόμενο ή επαναδραστηριοποιούμενο Σωματείο που θα δηλώσει συμμετοχή

1
ΑΚ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ
20
ΑΣ ΠΟΡΦΥΡΙΑΚΟΣ
39
ΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚ.
2
ΑΟ ΕΛΠΙΔΕΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛ.
21
ΑΡΙΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
40
ΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
3
ΑΟΚ Μ.ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΗΛ.
22
ΦΑΚ  Ο ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ
41
ΜΑΣ ΔΟΞΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
4
ΚΟΘ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
23
ΑΔΑΜΑΣΤΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡ.
42
ΑΣΚ ΛΕΟΝΤΕΣ
5
ΓΣ  ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
24
ΑΣ ΑΛΛΙΓΑΤΟΡΕΣ ΚΑΛΑΜ.
43
ΜΑΣ ΑΕΤΟΣ
6
ΑΣ ΜΑΚΕΔ/ΚΟΣ ΛΗΤΗΣ
25
Π.Ο.Ξ.
44
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
7
ΑΟΚ ΑΤΛΑΣ
26
ΠΑΣ ΔΟΞΑ ΑΣΣΗΡΟΥ
45
ΑΓΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΚΑΛΑΜ.
8
ΑΣ ΒΕΛΛΕΡΕΦΟΝΤΗΣ
27
ΜΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
46
ΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜ.
9
ΑΠΟ ΑΡΙΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
28
ΑΣ ΤΑ ΚΑΜΙΝΙΚΙΑ
47
ΠΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
10
ΑΕ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΡΟΒ.
29
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡ.
48
ΑΜΣ ΒΙΚΤΩΡ
11
ΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΣΥΚΕΩΝ
30
ΜΑΥΡΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΥΟΣΜ.
49
ΣΑΕ ΑΣΤΕΡΙΑ
12
ΑΘΛΗΤ.ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΜ.
31
ΑΕΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΜΕΝΕΜ.
50
ΑΜΣ ΝΕΣΤΩΡ
13
ΑΟ Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ
32
ΑΣ ΑΤΛΑΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ
51
ΑΣ  I.C.B.S. 2009
14
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΚΛΟΥΤΖΑ
33
ΑΕΣ ΜΑΚΕΔΩΝ ΑΜΠΕΛ.
52
ΠΑΕ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛ.
15
ΑΠΣ ΚΑΝΑΡΗΣ
34
Ε.Δ.  ΛΑΧΑΝΑ
53
ΑΣΚ ΟΛΝΤ ΣΚΟΥΛ
16
ΠΥΡΣΟΣ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΑΣ
35
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΛΑΜ.
54

17
ΦΣ ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ
36
Ε.Α.Α.Θ.
55

18
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣ.
37
ΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ
56

19
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
38
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΟΧΟΥ
57


Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ., τo αργότερο μέχρι 24/07/2015, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ώρα 15:30.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να  περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της  Ε.Ο.Κ. (άρθρο 28)  καθώς επίσης όνομα υπευθύνου, τηλέφωνο, νούμερο fax &  e-mail.
Σε περίπτωση που Σωματείο δεν διαθέτει δικό του κλειστό γήπεδο,  πρέπει μαζί με τη  δήλωση συμμετοχής  να υποβάλει στην Ε.ΚΑ.Σ.θ. και το έγγραφο, το οποίο να βεβαιώνει ότι του παραχωρήθηκε ως έδρα, το γήπεδο που  προτείνει, καθώς και την άδεια λειτουργίας του γηπέδου.
Η προσκόμιση της γηπεδότητας του ενδιαφερόμενου Σωματείου πρέπει να υποβληθεί  στην Ε.ΚΑ.Σ.Θ. μαζί με τη δήλωση συμμετοχής.
Η κλήρωση των αγώνων θα πραγματοποιηθεί στις 27/08/2015, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:00 στα γραφεία της Ένωσης, παρουσία εκπροσώπων των Σωματείων.
Η έναρξη του Πρωταθλήματος ορίζεται για την 25/09/2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

ΑΡΘΡΟ  2: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 2 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  3:  ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 3 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Ισχύει το άρθρο 4 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ 5:  ΣΥΣΤΗΜΑ  ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα Σωματεία που μετέχουν στο Πρωτάθλημα, θα χωρισθούν στην Α’ Φάση σε ομίλους γεωγραφικά,  βάσει της  έδρας και της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα, που θα δηλώσουν. Oι ομάδες κάθε Ομίλου, θα συναντηθούν μεταξύ τους, δύο (2) φορές, σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα καταρτισθεί.
Ο αριθμός των ομίλων της Α’ Φάσης του Πρωταθλήματος και ο τρόπος ανόδου στην Γ1’ κατηγορία της Ε.ΚΑ.Σ.Θ., θα εξαρτηθούν από τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα και θα ανακοινωθεί έγκαιρα με συμπληρωματική προκήρυξη.
Οι ομάδες που θα καταλάβουν τις οκτώ (8) πρώτες θέσεις της τελικής κατάταξης της Γ2’ κατ. Ανδρών αγων.περ.:2015/2016, θα ανέλθουν στην Γ1 ’κατ. Ανδρών αγων.περ.:2016/2017 & όσες άλλες χρειαστεί για να μείνει σταθερός ο αριθμός των σαράντα δύο (42) ομάδων στην Γ1΄ κατ. ΑΝΔΡΩΝ.
Οι αγώνες του Πρωταθλήματος, θα διεξάγονται  κατά βάση μια φορά  την  εβδομάδα από  ΤΕΤΑΡΤΗ έως την επόμενη ΤΡΙΤΗ, εφόσον δε παραστεί ανάγκη, για την έγκαιρη περάτωση του Πρωταθλήματος, θα διεξάγονται και περισσότερες  φορές την εβδομάδα.
 Σε περίπτωση που αγώνας του Πρωταθλήματος Γ2' κατ. Ανδρών  συμπίπτει με αγώνα άλλου Πρωταθλήματος ή  αθλήματος  στο ίδιο γήπεδο, η  Ε.ΚΑ.Σ.Θ. έχει το δικαίωμα  να επιφέρει  τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα, για  να εξασφαλιστεί  η έγκαιρη διεξαγωγή του Πρωταθλήματος.
Τo  Σωματείο που μετακινείται  υποχρεούται να είναι εμπρόθεσμα και στην καθορισμένη ώρα έναρξης στο γήπεδο τέλεσης του αγώνα, με δική του ευθύνη και ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησής του.

ΑΡΘΡΟ 6:  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Ισχύει το άρθρο 5 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.


ΑΡΘΡΟ  7: ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΘΛΗΤΩΝ
Ισχύει το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ 9: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Ισχύει το άρθρο 8 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  10:  ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ  - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ισχύει το άρθρο 9 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  11:  ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ - ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
Ισχύει το άρθρο 10 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

ΑΡΘΡΟ  12:  ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  -  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  -  ΠΑΡΑΒΟΛΑ
Ισχύει το άρθρο 11 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγων.περ.:2015/2016.

AΡΘΡΟ  13:  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ
Κάθε διαγωνιζόμενο Σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής πενήντα (50) ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα.
Για  όλους τους αγώνες  θα  ισχύει  εισιτήριο  3€.
Προς αποφυγή καταστρατήγησης του  ανώτατου  επιτρεπόμενου  ορίου  χωρητικότητας των  γηπέδων και των  εξαιτίας  των  δυσάρεστων  επιπτώσεων (ατυχήματα) κάθε  θεατής που θα εισέρχεται  στο  γήπεδο,  πρέπει  να  είναι  εφοδιασμένος  με  εισιτήριο.
Για το Πρωτάθλημα  Γ2΄κατ. ΑΝΔΡΩΝ η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.  αναλαμβάνει ΜΟΝΟΝ την εξασφάλιση των αδειών τέλεσης των αγώνων για την αγων.περ.:2015/2016.
Τα Σωματεία  που έχουν  την οικονομική διαχείριση των αγώνων  πρέπει να εκδώσουν & να θεωρήσουν  αρμοδίως εισιτήρια  που θα φέρουν την επωνυμία τους σαν υπευθύνων.
Την  οικονομική  διαχείριση  των  αγώνων ( έκδοση-διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών - Βοηθ. Διαιτητών ) έχουν  αποκλειστικά  και  μόνον  τα γηπεδούχα Σωματεία.
Τα έξοδα του αγώνα ανέρχονται σε 35€ ( αμοιβή κάθε διαιτητή 10€, κάθε βοθ. Διαιτητή 5€),   βαρύνουν το γηπεδούχο Σωματείο και θα πρέπει να καταβάλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πριν την έναρξη του αγώνα στον σημειωτή του αγώνα.
Σε αντίθετη περίπτωση ο αγώνας δεν θα διεξάγεται & θα μηδενίζεται το γηπεδούχο Σωματείο.
Για τους αγώνες κατάταξης που διεξάγονται σε ουδέτερο γήπεδο την οικονομική  διαχεί-ριση  των  αγώνων ( έκδοση-διάθεση εισιτηρίων, καταβολή αποζημιώσεων Διαιτητών-Βοηθ. Διαιτητών ) την έχει η Ε.ΚΑ.Σ.Θ.
Σε περίπτωση αναβολής ή διακοπής του αγώνα  τα έξοδα του αγώνα βαρύνουν τους υπαίτιους της αναβολής ή της διακοπής του.

ΑΡΘΡΟ  14:  ΕΠΑΘΛΑ  ΚΑΙ  ΒΡΑΒΕΙΑ
Στη Πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ και ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ  με  ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ  στους 12 αθλητές καθώς και στον προπονητή τους.
Στις  oμάδες που θα καταλάβουν την 2η και 3n θέση στην Τελική  κατάταξη, θ' απονεμηθούν ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ με ΑΡΓΥΡΟ και ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ,  αντίστοιχα. Στους 12 αθλητές, καθώς και στον προπονητή τους, διπλώματα και  αργυρά και χάλκινα μετάλλια, αντίστοιχα.
Τέλος, θα απονεμηθεί ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΘΟΥΣ στην ομάδα που θα επιδείξει το υψηλότερο αθλητικό φρόνημα που αρμόζει στους αγωνιστικούς χώρους.


ΑΡΘΡΟ  15:  Γ  Ε  Ν  Ι  Κ  Α
Ισχύει το άρθρο 14 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων αγωνιστικής περιόδου 2015/2016.


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια